Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 15 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Tomasz Bielecki przeciw
2 Jan Fleszer przeciw
3 Ewelina Gamułka przeciw
4 Jarosław Godau przeciw
5 Tomasz Hałaburda przeciw
6 Beata Jurałowicz przeciw
7 Renata Knitter przeciw
8 Piotr Kopiniak przeciw
9 Paweł Kula przeciw
10 Marlena Makowska przeciw
11 Arkadiusz Miller przeciw
12 Justyna Popławska przeciw
13 Izabela Stawicka przeciw
14 Mariusz Stosik przeciw
15 Tadeusz Wietrzyński przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 14 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Tomasz Bielecki przeciw
2 Jan Fleszer przeciw
3 Ewelina Gamułka przeciw
4 Jarosław Godau za
5 Tomasz Hałaburda przeciw
6 Beata Jurałowicz przeciw
7 Renata Knitter przeciw
8 Piotr Kopiniak przeciw
9 Paweł Kula przeciw
10 Marlena Makowska przeciw
11 Arkadiusz Miller przeciw
12 Justyna Popławska przeciw
13 Izabela Stawicka przeciw
14 Mariusz Stosik przeciw
15 Tadeusz Wietrzyński przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 14 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Tomasz Bielecki przeciw
2 Jan Fleszer przeciw
3 Ewelina Gamułka przeciw
4 Jarosław Godau za
5 Tomasz Hałaburda przeciw
6 Beata Jurałowicz przeciw
7 Renata Knitter przeciw
8 Piotr Kopiniak przeciw
9 Paweł Kula przeciw
10 Marlena Makowska przeciw
11 Arkadiusz Miller przeciw
12 Justyna Popławska przeciw
13 Izabela Stawicka przeciw
14 Mariusz Stosik przeciw
15 Tadeusz Wietrzyński przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Tomasz Bielecki przeciw
2 Jan Fleszer przeciw
3 Ewelina Gamułka za
4 Jarosław Godau za
5 Tomasz Hałaburda przeciw
6 Beata Jurałowicz przeciw
7 Renata Knitter przeciw
8 Piotr Kopiniak przeciw
9 Paweł Kula przeciw
10 Marlena Makowska przeciw
11 Arkadiusz Miller przeciw
12 Justyna Popławska przeciw
13 Izabela Stawicka przeciw
14 Mariusz Stosik przeciw
15 Tadeusz Wietrzyński przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Tomasz Bielecki przeciw
2 Jan Fleszer przeciw
3 Ewelina Gamułka przeciw
4 Jarosław Godau za
5 Tomasz Hałaburda przeciw
6 Beata Jurałowicz przeciw
7 Renata Knitter przeciw
8 Piotr Kopiniak przeciw
9 Paweł Kula przeciw
10 Marlena Makowska przeciw
11 Arkadiusz Miller przeciw
12 Justyna Popławska przeciw
13 Izabela Stawicka przeciw
14 Mariusz Stosik za
15 Tadeusz Wietrzyński przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 3 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Tomasz Bielecki za
2 Jan Fleszer za
3 Ewelina Gamułka za
4 Jarosław Godau za
5 Tomasz Hałaburda za
6 Beata Jurałowicz wstrzymał się
7 Renata Knitter wstrzymał się
8 Piotr Kopiniak za
9 Paweł Kula za
10 Marlena Makowska za
11 Arkadiusz Miller za
12 Justyna Popławska za
13 Izabela Stawicka wstrzymał się
14 Mariusz Stosik za
15 Tadeusz Wietrzyński za