Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. wniosków zgłaszanych przez mieszkańców m. Smołdzino (w ramach estetyzacji miejscowości, bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych, dostępności obiektów użyteczności publicznej dla niepsłnosprawnych, przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza)

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Smołdzino
data wpływu: 2019-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Jurałowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach / Z upoważnienia Wójta Sekretarz Gminy Janusz Dzierzba

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-11