Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. zdalnego nauczania

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Smołdzino
data wpływu: 2020-05-06, data przekazania: 2020-05-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Renata Knitter radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Smołdzino

Wydział merytoryczny: Referat Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2020-05-19