Komisja ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-26 uchwałą nr II/15/2018 Rady Gminy Smołdzino

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Fleszer członek
Jarosław Godau członek
Beata Jurałowicz 1 wiceprzewodniczący
Renata Knitter 0przewodniczący
Justyna Popławska członek