Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-26 uchwałą nr II/13/2018 Rady Gminy Smołdzino

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Bielecki 0przewodniczący
Ewelina Gamułka członek
Tomasz Hałaburda 1 wiceprzewodniczący
Justyna Popławska członek
Mariusz Stosik członek